Altar of the Cathedral

Altar of the Cathedral
Return to photos of austria/wachau-valley/melk-abbey