We went for a bike ride near Yangshuo.

We went for a bike ride near Yangshuo.
Return to photos of china/Yangshuo