Stalactite meets Stalagmite

Stalactite meets Stalagmite
Return to photos of czech-republic/moravian-karst