A mummified crocodile.

A mummified crocodile.
Return to photos of egypt/KomOmbo