Our 'tour guide' Heidi strikes a pose...

Our 'tour guide' Heidi strikes a pose...
Return to photos of norway/oslo