Outside Pienikowe Miasteczko (Gingerbread City) playground, teutonic knights are part of the display of Medieval Toruń townsmen around the town.

Outside Pienikowe Miasteczko (Gingerbread City) playground, teutonic knights are part of the display of Medieval Toruń townsmen around the town.
Return to photos of poland/torun